Időkapu – Felvidéki történetek a múltból


Dühös cipészsegéd

Kassáról írják mai kelettel: Fröhlich István, 24 éves cipészsegéd múlt évben vette nőül Kristofik Máriát, ki azonban férje rossz bánásmódja miatt csakhamar visszatért Malom-utca 19. sz. a. lakó szüleihez. Fröhlich azóta folyton üldözte nejét, mig végre tegnap este kétcsövű pisztollyal lesett rá a kapu alatt. Az asszony anyja észre vette ólálkodó vejét, s körülbelül éjjeli 11 órakor, abban a hiszemben, hogy már eltávozott, kiment fiával a kaput bezárni.

Amint Fröhlich meglátta őket, először sógorára célzott és átlőtte karját, azután pedig anyósára fogta a pisztolyt, de ez szerencsére csütörtököt mondott. Fröhlich erre meg akart szökni, de sógora rárohant és megfogta, mire dulakodás támadott közöttük. A küzdelemben Fröhlich súlyos csapásokat mért a pisztollyal sógora fejére, úgy hogy koponyája több helyt beszakadt. Végre rendőri segély érkezett s a dühöngő cipész-segéd elfogatott. A megsérült Kristofikot kórházba szállították, Fröhlich pedig átadatott az ügyészségnek.

Budapesti Hírlap, 1883. február 1.

Fotó: wikipédia