„A sport hozzásegíthet bennünket szellemi kultúránk fejlődéséhez”


Az aktuális, 2023/2024-es futballszezonban, a Komáromi Futball Club (KFC) szárnyal a szlovák másodosztályban, vezetve a tabellát, lenyűgöző teljesítményt nyújtva a pályán.

A csapat jelenlegi sikerei kapcsán érdekes visszatekinteni a múltba, ahol egy 1937. december 24-én közzétett archív cikk „újjáélesztheti” a klub történetét. Abban az évben, éppen nyolcvanhét évvel ezelőtt, a helyi lap – a Komáromi Lapok – felkérte „évértékelésre” mások mellett a KFC vezetőit is, akik véleményezték az akkori esztendő és idény eredményeit, valamint kihívásait.

Most, a jelen sikeressége tükrében, egy pillantásra méltó összehasonlításra nyílik lehetőségünk, amely által betekintést nyerhetünk abba, hogy miképp értékelte a csapat magát és az akkori sportlehetőségeket az 1937-es év végén.

A szöveget eredeti, autentikus formájában közöljük:

Erkölcsi siker tekintetében elégedettek a komáromi sporlegyesületek vezetői az 1937. évvel, de mindannyian panaszkodnak a közönség kellő meg nem értése miatt.

(Saját tudósítónktól)

Munkatársunk négy komáromi egyesület vezetőjét kereste fel s mindegyikhez ugyanazokat a kérdéseket intézte.

Milyen eredménnyel végződött az 1937-ik év erkölcsi szempontból, milyen volt az anyagi siker, milyen viszonyban állt a társegyesületekkel és vannak-e valamilyen érdekes tervei a jövő évre, — ezekre válaszoltak a klubok vezetői. (Külön kívánságukra nevüket nem említjük meg.)

Komáromi Football Club.

»Az adott helyzethez képest elégedettek vagyunk, bár a többi diviziós egyesülethez viszonyítva meglehetősen mostoha körülmények között működhettünk. Szerettük volna ugyan, ha a labdarúgáson kívül más – sportágban is sikereket könyvelhettünk volna el, anyagiak hiányában ezekről le keltééit ez évben is mondanunk.

Anyagi szempontból bizony nem rózsás a helyzetünk. A mérkőzéseink bármilyen jó idő is volt, majdnem mindig ráfizetéssel végződtek. Nagy a vendégcsapatok költsége és sokat emészt fel a vigalmi adó. A hiányt nem fedezik a tagdíjak azért, mert kevés a tagunk. Ugyancsak kevés bevétellel dolgozik a szindikátusunk is. Hiába szerepel jól a csapat, a közönség közönyét nem tudtuk eltüntetni. Pedig a közönség legnagyobb része nagyszerű csapatot, nívós mérkőzéseket akar látni, ugyanakkor azonban a legkisebb anyagi áldozattól is visszariad.

Fotó forrása: Postcards Hungaricana

A helyi társegyesületekkel az Egyet-értés-Dunaváros SC-t kivéve a lehető legbarátságosabb viszonyban élünk. Áll ez a megállapítás a KSC-vel és a helyőrségi sportszakosztállyal való együttműködésünkre éppen úgy, mint a Munkás Testedző Egyesülettel való viszonyunkra Mindegyikük részéről a legnagyobb jóindulat és sportszellem megnyilvánulását tapasztalhatjuk bármilyen közös probléma megoldásánál.

Anyagiak hiányában nem gondolhatunk nagyobb tervekre. Főcélunk, hogy a labdarúgás terén kitűnő után- pótlást neveljünk A másik tavaszi célkitűzésünk a taggyűjtés lesz. Ez úton is felhívjuk a város magyar társadalmát, hogy tömeges belépéssel erősítse 37 éves egyesületünket, mert hiszen a testi kultúra, a sport sok tekintetben hozzásegíthet bennünket szellemi kultúránk fejlődéséhez.«

(Megjelent a Komáromi lapok 1937. december 24-i számában.)

Fotó: pixabay