Március 5-e a Néprajzi Múzeum Napja


A 152. évforduló alkalmából lehetőség nyílik bejárni a múzeum minden szegletét izgalmasabbnál izgalmasabb ingyenes programokon.

Az évente március 5-én ünnepelt múzeum napja a Néprajzi Múzeum történetének különleges mérföldkövét emeli ki. Ezen a napon, 1872-ben, Xántus Jánost nevezték ki a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának igazgatóőrévé, igy lett ez a múzeum születésének is a napja. Az elsőként rögzített két és félezer tárgy, melyek Xántus János Kelet-Ázsiai expedíciójából származnak, az alapját képezték a múzeum nemzetközi gyűjteményének.

Ezen a különleges napon lehetőség nyílik felfedezni a Néprajzi Múzeum raktárait és Gyűjteményi Központját. A látogatók végigjárhatják a műtárgyérkeztetés útvonalát, megismerhetik a restaurálási folyamatokat, és betekintést nyerhetnek a múzeum létfontosságú munkálataiba. A kurátorok elbeszélése által mélyebb betekintést nyerhetnek a kiállítások tartalmába, és egy rendhagyó vezetésen keresztül bejárhatják a múzeum épületét.

A nap során különleges események is zajlanak, mint például az Üsztürü koncert vagy a kiállítások életre kelése színházi darab formájában. Aznap nyílik meg a múzeum legújabb időszaki tárlata, az „Együtt. Inaktelki képek 2000-2002,” amely egy kalotaszegi falu életét mutatja be az ezredfordulón. A kiállítás a hétköznapi életre, a közösségi kapcsolatokra, az egyén és közösség viszonyára fókuszál, kiemelve a néprajzi terepfotó kevéssé ismert értékeit és összetett jelentéseit.

Ezáltal a látszólag egyszerű fényképek mélyebb rétegeit fedezhetjük fel, amelyek meglepően sokat árulnak el az életmódról és a mentalitásról. A kiállítás különleges figyelmet szentel a képek apró részleteinek, amelyek mögött rejtőző értékek és szabályok a közösség életét és szemléletét tárják fel.

Így március 5. nem csupán egy ünnep a múzeum életében, hanem egy lehetőség a múlt és a kultúra mélyebb megértésére is.

Fotó: fb, szerző