Megszavazta a parlament Szlovák Televízióról és Rádióról szóló törvényt


A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) új neve Szlovák Televízió és Rádió (STVR) lesz. Az igazgatót kilenctagú testület fogja megválasztani, amelynek négy tagját a kulturális minisztérium jelöli – áll az STVR-ről szóló törvényben, amelyet csütörtökön megszavaztak a parlamenti képviselők több kormánypárti képviselő által benyújtott módosítással együtt. A jelenlevő 78 képviselő közül mindannyian megszavazták a törvényt, az ellenzék nem vett részt a szavazáson. A jogszabály megszavazásával véget ért a csütörtöki ülést, pénteken (június 21.) 9 órakor folytatják a tárgyalást a parlamenti képviselők.

A törvényt a kulturális minisztérium nyújtotta be. A jogszabály nem választja ketté az intézményt, de a tárca indoklása szerint külön fejlődhet a televízió és a rádió. „A törvény garantálja az intézmény vezérigazgatója megválasztására irányuló folyamatok politikamentességét, a Szlovák Televízió és Rádió Tanácsának létrehozását, és bevezeti az etikai bizottság intézményét, a bizottság tanácsadó testületként fog működni” – áll a tárca indoklásában.

A minisztérium az RTVS-törvény alkalmazásával kapcsolatos negatív tapasztalatokkal és a külföldi intézmények működésével kapcsolatos tapasztalatok összehasonlításával indokolta a változtatásokat, valamint leszögezte, hogy a jogszabály a lakossági és szakmai körökből érkező, az intézmény jelenlegi állapotának javítását sürgető javaslatokra is reagál.
Az STVR-t alkotó szerv a tanács és a vezérigazgató lesz. A tanácstagok és a vezérigazgató havi illetményét megemelik.

A tanács továbbra is kilenctagú lesz, megválasztásának módja azonban változik. Négy tagot a kulturális miniszter fog kinevezni, ötöt a parlament választ meg a kulturális és médiabizottság javaslata alapján. A tanácstagokat továbbra is hat évre választják meg.
A tanács hatáskörébe tartozik a vezérigazgató megválasztása a jelentkezők nyilvános meghallgatása alapján, valamint az igazgató felmentése is. Az igazgatót a jelenlegi öt helyett hat évre választják meg. A törvény hatályba lépésének napján lejár Ľuboš Machaj, az RTVS jelenlegi vezérigazgatója, és a jelenlegi tanácstagok mandátuma.

A tanácsadó testület a kilenctagú etikai bizottság lesz. Ez felügyeli az újságírói munka etikai normáinak betartását az RTVR-ben, és intézkedéseket javasol ezek betartatására. A bizottság tagjait a testület elnöke választja meg az egyes területeket képviselő szervezetek javaslata alapján. A jogszabály az STVR testületeinek létrehozását is tárgyalja.

Az STVR köteles lesz közvetíteni a himnuszt a televízióban és a rádióban 23.30 és 00.30 között. A televízió és a rádió fő feladatai között lesz legalább három televíziós műsorszolgáltatás sugárzása is, eddig a törvény két ilyen sugárzását írta elő. A fő tevékenységek közé tartozik majd a külföldön élő szlovákoknak szóló műsorok sugárzása is. A törvény a regionális stúdiókon keresztül történő műsorszolgáltatás minimális terjedelmét is meghatározza. Mindegyiknek legalább napi 20 percnyi műsort kell szolgáltatnia.

A kulturális minisztérium azzal indokolja a médium nevének megváltoztatását, hogy a jelenlegi név a szlovák nemzetet szlovákiai régióra degradálja. „Az államalkotó nemzetet jelölő »szlovák« jelző helyett a név a szlovákiai közmédia, vagyis a területi megjelölését használja” – jegyezte meg. Az STVR finanszírozása kapcsán a jogszabály tiszteletben tartja a jelenleg érvényben levő szabályozást – az elsődleges forrás a GDP legalább 0,12 százalékának megfelelő összegű hozzájárulás lesz.

Az új jogszabály a törvénytárban való megjelenés napján lép hatályba.

TASR

fotó: TASR