Kétnyelvű irányjelző táblák Nagymegyer és Galánta között


Mikor kerültek ki a kétnyelvű kék irányjelző táblák az említett útszakaszokon? Már másfél éve, hogy a parlamentben Gyimesi György a Szövetség szakmai segítségével beterjesztette a közúti törvény módosítását, amit el is fogadtak, és ennek alapján lehetőség nyílt kitenni ezeket a táblákat. Nagyon sokat kellett várni a közlekedésügyi minisztérium végrehajtó rendelkezéseire, mert enélkül nem lehetett nekifogni a megvalósításnak. Ugyanis kellett egy országos minta, mert ennek egységesnek kell lenni az állam egész területén. Nem lehet eltérő egyik megyében sem, nem lehet, hogy Nagyszombatban más, mint Kassán, Besztercebányán, vagy éppen Eperjesen, ahol a ruszinok is élnek ezzel a lehetőséggel. 

Mi az a százalékarányos küszöb, amelynél élni lehet a kétnyelvű táblák kihelyezésének lehetőségével?

A törvény értelmében azokon a településeken lehet kihelyezni a kétnyelvű kék irányjelző táblákat, ahol az adott nemzeti kisebbség aránya eléri a 15%-ot. Egyszerűbben megfogalmazva minden olyan település kataszterében, ahol az adott falu vagy város elejét és végét jelző tábla kétnyelvű, ott ki lehet helyezni ezeket a kék irányjelző táblákat is. A nagy különbség az, hogy amíg a település elejét és végét jelző kétnyelvű táblák kihelyezése kötelező érvényű, addig az irányjelző táblák két nyelven való használatára a törvény csupán lehetőséget biztosít. 

Melyik besorolású útszakaszokra vonatkozik ez a törvénymódosítás?

A megyei és helyi önkormányzati hatáskörű utakra, tehát a másod, harmad- és a negyedik osztályú utakra, amelyek római kettessel és hármassal kezdődnek, és 3, illetve 4 számjegyűek, és amelyek római négyessel kezdődnek, és 5 számjegyűek.  Büszke vagyok rá, hogy nálunk, Nagyszombat megyében elindult ennek a megvalósítása, és tavaly 20 ezer eurót különítettünk el erre a célra. Ez konkrétan a Galánta és Nagymegyer közötti településeket érinti, ez az 507-es út. Idén 30 ezer eurót különítünk el, amiből a Dunaszerdahely és Galánta közötti útszakaszon helyezzük ki a kétnyelvű kék irányjelző táblákat. A választási időszak végére ezt szeretnénk megvalósítani a megye egész területén, ahol erre a törvény lehetőséget biztosít. Tehát a lehetőség adott, de a szükséges anyagi forrásokat a megyének, vagy az illetékes önkormányzatnak kell biztosítani. 

Tervben van esetleg egy felvilágosító kampány, amellyel felhívjátok a figyelmet erre a lehetőségre?

Mindenképpen felhívjuk polgármestereink figyelmét, hogy éljenek ezzel a törvényadta lehetőséggel, természetesen, ahol az adott településnek van elegendő forrása erre. Azonban azért lenne fontos, hogy mindenütt megjelenjenek ezek a táblák, mert ezáltal még inkább otthon érezzük magunkat, ha látjuk falvaink vagy városaink nevét anyanyelvünkön is. Legnagyobb probléma az, hogy az első osztályú utak állami hatáskörbe tartoznak, és mivel nem vagyunk bent a parlamentben, nem valószínű, hogy a kormány lehetőséget biztosít a kétnyelvű irányjelző táblák kihelyezésére ezeken az útszakaszokon. Azonban a közéletben és a politikában mindig fontos a precedens, és mi itt Nagyszombat megyében precedenst teremtettünk azzal, hogy elkezdtük kirakni ezeket a táblákat. Bízom benne, hogy a többi érintett megye is hamarosan hozzáfog majd. A Magyar Szövetség alakuló közgyűlésén én a felszólalásomban ezt fontosnak tartottam elmondani, és felhívtam a figyelmet erre a lehetőségre, amellyel élnünk kell a magyarok által lakott régiókban. 

Sárközi János

Fotók: Berényi József