Jóváhagyta a kormány az RTVS-ről szóló törvénytervezetet


Szlovák Rádió és Televízióról (RTVS) Szlovák Televízió és Rádióra (STVR) változik a közszolgálati intézmény elnevezése. Igazgatóját kilenctagú tanács választja meg, melybe négy tagot jelöl a kulturális minisztérium – tartalmazza a kormány által szerdán jóváhagyott törvényjavaslat.

A tervezet nem választja ketté az intézményt, de a tárca indoklása szerint külön fejlődést biztosít a televíziónak és a rádiónak. „Nagyobb rugalmasságot biztosít, és a vezérigazgató, valamint az STVR tanácsának megválasztásába és leváltásába a közjog és a magánjog elemeinek új kombinációját vezeti be” – áll a minisztérium indoklásában.

A változtatások szükségessége terén az RTVS-ről szóló törvény eddigi alkalmazásának negatív tapasztalataira hivatkozik a tervezet, valamint a külföldi, főleg európai közszolgálati intézmények működésével való összevetése során tapasztaltakra. „A javaslat emellett a laikus és a szakmai nyilvánosság sürgető észrevételeire reagál, a közszolgálati feladatok és az objektívebb műsorkészítés érdekében” – írták az előterjesztők.

Megváltozik az intézmény elnevezése is, az indoklás szerint azért, mert az eddigi elnevezés Szlovákia területére degradálja a szlovák nemzetet, és nem az államalkotó nemzetre vonatkozik, hanem a közszolgálati média földrajzi helyére utal. A törvény szerint a rádiónak és a televíziónak minden nap 23.30 és 00.30 között sugároznia kell a szlovák himnuszt.

Az STVR tanácsának továbbra is kilenc tagja lesz, de módosul a tagjainak megválasztása. A kulturális miniszter négy tagot nevez a testületbe, a maradék ötöt a parlament választja meg a parlament kulturális és médiabizottságának javaslata alapján. Ezek között a tagok között televíziós és rádiós szakértő, közgazdász és informatikai szakértő is lesz. A tagok megbízatási ideje változatlanul hat év.

A tanács választja a vezérigazgatót, a jelöltek nyilvános meghallgatását követően, és joga lesz leváltani is, a törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A vezérigazgató nevezi ki a két helyettesét, egyet a televízióba, egyet a rádióba.
Ľuboš Machaj jelenlegi vezérigazgató megbízatása a törvénymódosítás hatályba lépésének napján megszűnik, a tanács jelenlegi tagjainak megbízatása szintén.
A tanács fő tanácsadó szerve a szintén kilencfős etikai bizottság lesz, amely az STVR statútumának betartását fogja ellenőrizni. A bizottság tagjait a tanács elnöke nevezi ki különféle szervezetek jelölése alapján – például a mozgáskorlátozottakat tömörítő szervezetek, a nemzetiségi kisebbségek, az ifjúsági szervezetek, az egyházak, az önkormányzatokat tömörítő szervezetek, a Szlovák Olimpiai Bizottság és sportszervezetek, a Matica Slovenská, a Szlovák Tudományos akadémia és újságíró szervezetek javaslatai alapján.

Mivel a törvény a törvénytárban való megjelenésével azonnal életbe lép, rendezi az első bizottságok létrehozásának kérdését is. A miniszter egy hónapon belül kinevezi a tanács tagjait, a parlament kulturális és médiabizottsága 15 napon belül kihirdeti a pályázati eljárást, és a bizottsági tagokat rögtön az azt követő ülésszakon megválasztja. Az újonnan megválasztott tanács három napon belül pályázatot hirdet a vezérigazgatói posztra, 15 nap lesz a jelentkezési határidő.
Az STVR finanszírozása nem változik, marad az eddigi helyzet, vagyis a GDP legalább 0,12 százalékát kapja meg állami támogatásként az intézmény, és elsősorban ebből gazdálkodik.

TASR

Fotó: Az RTVS Facebook-oldala