Beszélgetés Pinke Loretta EP-képviselőjelölttel


Ön a HLAS-SD alapító tagja. Annak idején, miért ezt a pártot választotta?

A politika mindig is része volt az életemnek. Már gyerekkoromban hallottam ahogy a szüleim az aktuális bel- és külpolitikai dolgokat vitatják meg, így mondhatni mindig képben voltam a körülöttünk zajló politikai eseményekkel.
Mikor egyetemi tanulmányaimat befejeztem, és hazajöttem külföldről akkor értesültem róla, hogy Peter Pellegrini – akinek már addig is nyomon követtem a munkásságát – pártot alapít. Szociáldemokrataként egyetértettem azokkal az elvekkel és nézetekkel, amiket képviselt.

Már a párt megalapításának elején egyértelmű volt az az irányvonal, hogy a közösség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy elérjék és megszólítsák az emberket. Az pedig, hogy én magam is az alapítók között lehettem hatalmas lehetőséget adott számomra, amelyből mind a mai napig tudok meríteni.

A HLAS-SD új elnöke a ta3 vitaműsorában azt mondta vasárnap, hogy nagyrészt Matovič hozta 2010-ben ezt a mai politikai “kultúrát” a politikai életbe. Ön hogy látja?

Teljes mértékben egyet értek az Elnök úr kijelentésével. Az vitán felül áll nézeteim szerint, hogy Igor Matovič 2010-től folyamatosan csatornázta be a közhangulatba és az emberek mindennapjaiba azt a ziláltságot, ami végig kísérte kormánya teljes időszakát.

Megnyilvánulásai akár a parlamentben, akár a sajtóban intenzíven szerepet játszottak abban, hogy a szlovák politikai kultúra mára oda jutott, ahova. Ugyanakkor bízom benne, hogy ez a rövidke idő nem volt elég ahhoz, hogy teljesen megváltoztassa a korrekt politikai kommunikációt. Mi azon vagyunk, hogy visszahozzuk azt a civilizált vitakultúrát, ami az itt élők érdekeit szolgálja és nem szakítja még jobban szét társadalmunkat.

A V4 szerepét hogyan látja? Mi a jövője ennek a szervezetnek?

A jelenlegi kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a régi, jó kapcsolatokat ismét a helyére tudjuk állítani. Nézeteim szerint, és politikai közösségem nézetei szerint is elengedhetetlen, hogy közvetlen szomszédjainkkal egyetértésben tudjunk dolgozni a térség érdekeiért. A V4-eknek fontos feladata van régiós szinten és európai szinten is. Úgy gondolom, ennek a szövetségnek a múltja és a jelene mellett jövője is van.

Ön szerint milyen a hangulat a szlovák-magyar kérdésben itthon, nálunk?

Tapasztalataim szerint sokkal jobbak, mint évekkel ezelőtt. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert sosem ért kellemetlenség magyarságom miatt. Nálunk a környezetemben mindenki jól megfért egymás mellett. Ahogy az országot járom szintén ezt tapasztalom. Az emberek egyre nyitottabbak a másik felé, legyen az bármely nemzetiségi csoport tagja.

A HLAS már a kezdetek kezdetén azt a célt tűzte zászlajára, hogy egységesíti az országot, annak minden polgárát. Mi nem osztjuk régiókra az országot, hanem teljes egységben nézzük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiegyenlítődjenek a viszonyok az ország minden pontján.

Azt mondta, hogy büszke magyar gyökereire. Felmenői között kik a magyarok?

Tulajdonképpen mindenki. Édesapán részéről vannak német gyökereink, de otthon magyarul beszélünk a szüleimmel és a nagyszüleimmel is.

Hogy látja, az új elnök gyakorlatilag folytatja a munkát, melyet Pellegrini elnök úr elkezdett?

Természetesen minden ember a maga munkájával mást és mást tesz hozzá a dolgok alakulásához. Nincs ez máshogy a politikában sem. Biztos vagyok benne, hogy az új elnök szorosan követni fogja Pellegrini úr és a párt alapjait képző kérdéseket. Ugyanakkor az is meggyőződésem, hogy a maga lendületével biztosan fog új gondolatokat is behozni az egyes kérdésekben. Szóval biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan kérdések, amiben az új elnök folytatja a megkezdett munkát, és lesznek olyan új elképzelések, amelyek még többet fognak segíteni a kitűzött célok elérésében.

Több olyan ember van a pártban, aki tud magyarul, esetleg magyar nemzetiségű?

Igen, többen is vagyunk. A pártnak szép számban vannak alapszervezetei nálunk, a déli országrészben is. Itt olyan emberek is vannak, akik beszélnek magyarul. De van olyan parlamenti képviselője is a pártnak, a komáromi Erik Vlček személyében, aki beszél magyarul is. Ő magyar nyelvű videóval támogat engem a választások során.

Milyen hatással van az Európai Parlament az egyes országokra? Konkrétan Szlovákiára?

Jó és rossz hatással egyaránt. Annak idején nagyon jó kezdeményezés volt az Unió megalapítása. Rengeteg lehetőséget tartogat magában, és számos segítséget tud nyújtani a tagországoknak. Mint minden projektnek, ennek is megvannak a maga pozitív és negatív oldalai.

Sajnos az utóbbi időben inkább a negatívakat tapasztaljuk. Míg a szomszédban háború zajlik, addig az Unió PET palackokat záró leszedhetetlen kupakokat vezet be, 16 éves tervben beszél a gázkazánok kivonásáról és a migráció kérdésében is egyre eltökéltebbek. Ezek a nyomások érintik Szlovákiát is. Mi is részei vagyunk az Uniónak, így ezek ránk is vonatkoznak.

De a jó dolgokról is beszélni kell. Kiváló ösztöndíjak és utazási lehetőség vannak az Unióban, amit minden fiatalnak ajánlok. Én is részt vettem több ilyen programban és életre szóló élményeket és tapasztalatot gyűjtöttem. Úgy gondolom nagyon fontos, ugyanakkor kiélezett ciklus áll most előttünk. Szükséges, hogy olyanok képviseljék Szlovákiát az európai politika színterén, akik készek tenni azért, hogy az ország visszanyerhesse szerepét és lehetőségeit.

Milyen reményekkel várja június 8-át?

Természetesen bízom benne, hogy pártunk elég támogatást kap ahhoz, hogy minél több képviselői széket szerezzen az Európai Parlamentben. Mindent megteszünk még a kampány utolsó napjaiban is azért, hogy jövőképünket a lehető legtöbb emberhez eljuttassuk. Az pedig külön megtiszteltetés lenne számomra, ha a választások után, személyesen is képviselhetném az itt élők érdekeit. Előre is köszönöm azoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal, és június 8-án a 4-es számot karikázzák a HLAS listáján.

fotó: Pinke Loretta archívuma