Papi rekollekció Fülekpüspökiben


Február 21-én az Alsó-Nógrádi Esperesség papi rekollekciójára került sor. A városokból és falvakból érkezett plébánosok és plébániai adminisztrátorok között megjelent a rendezvényen Baráth Bertalan SVD atya Videfalváról, a Jézus Szent Szíve verbita missziós központból. Hasonlóképpen részt vettek a találkozón: a füleki ferences Cyril Brázda OFM, Filip Čierny OFM és Efrém Tomáš Zemjánek OFM atyák.

Sipos György fülekpüspöki plébános a legszentebb áldozat bevezetőjében nagy szeretettel köszöntötte a nem mindennapi esemény két jeles vendégét, Stanislav Stolárik rozsnyói megyéspüspököt és Adrian Olach gácsfalusi esperesplébánost, velük egyetemben a paptestvéreket és az eseményen részt vevő hívőket.

A szentmise magyar és szlovák nyelven zajlott. Szaniszló püspök atya a tőle megszokott alapossággal és a lényeges tudnivalókat kihangsúlyozva tartotta meg a szentbeszédét. Elsősorban kifejezte a végtelen nagy örömét, hogy első alkalommal mutatja be a szentmisét a nagyon szép, barokk, fülekpüspöki Szent István király-plébániatemplomban.

Megmagyarázta, hogy az Úrtól, a hatalmas Istentől való félelme késztette Jónás prófétát, hogy Tarsisba meneküljön, pedig a küldetése a rossz útra tért niniveiekhez szólt. Három nap és három éjjel rettegve fohászkodott a cethal gyomrában, majd az Úr szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra. Amikor a világ Teremtője másodszor is megszólította a prófétáját, akkor Jónás már készséggel engedelmeskedett neki. A niniveiek a király és a fő embereik parancsára bűnbánatot hirdettek és megtértek. A püspök atya minden jelenlévőt arra biztatott, hogy bátran, kitartóan és nagy buzgalommal cselekedjék meg mindig a jót, a nemeset és a szépet, amit a Szentháromság elvár tőlük.

A szentmisén közreműködött a plébánia Szent István vegyes kara Oravecz Adrián és Ingrid vezetésével. A püspök atya kitartást és sok kegyelmet kívánt nekik, hogy még hosszú időn keresztül lepjék meg a hallgatóságot szép dalaikkal.

A szentmise után az oltárra kihelyezett Eucharisztia előtt folytatódott a fohászkodás. Adrián Olach esperes atya vezetésével az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztushoz és a boldogságos Szűz Máriához szálltak a hívők és a papság imádságai. A korábbi években megkezdett könyörgéseket és kéréseket folytatva, a papságért, a katolikus Egyházban a befejező időszakába érkezett szinódusért is szóltak az Istenhez szálló hálaadó, könyörgő és kérő gondolatok. Hasonlóképpen imádkoztunk a Rozsnyói Püspökségért, a világegyházért és Stolárik püspök atya szándékára a 2024-es esztendővel kapcsolatban: „Hívő emberekként a Szentlélek gyümölcseit teremjük, és ezzel együtt békét és Isten áldását vigyük a kapcsolatainkba.”

A részt vevő lelkiatyák a szentmisét követően a fülekpüspöki kultúrotthonban munkamegbeszélést folytattak. A különleges és emlékezetes esemény szeretetlakomával zárult.

Bali Mária

Fotó: A szerző