Festőművész borász a komáromi Csemadok Galériában


De szép is lenne, igaz? Ha a Csallóközben is elmondhatnánk, hogy micsoda terriororjaink vannak, ahol micsoda szőlőből micsoda boros tételek készülnek! Ha a csodaszép, Duna és Kis-Duna ölelte terület bővelkedne a pincékben, lehetne járni egymáshoz vendégeskedni, dúdolnánk a bordalokat, és versenyeznénk, kinek a rizlingje lett idén a legjobb. Hát, akármilyen kincses sziget is Csallóköz, bora bizony nincs. Ha van is, csak elvétve, és fel nem veheti a versenyt a híres területekkel. De a csallóközi ravasz ember! Hogyan hidalja át ezt a problémát? Hát elhívja magához a nagy borvidékek képviselőit, lett légyen borász vagy gasztronómiában utazó, művész vagy zenész, és boldogan kiélvezi, hogy pár órára beköltözött a szőlőtermő vidék és a bortermelő gazda a Csallóközbe.

Nagymegyeren nagy sikert aratott Barcsa Pál, a Neszmélyen élő festőművész, aki pár évvel ezelőtt még rajzot és etikát tanított egy általános iskolában. Ma már szögre akasztotta a pedagógusi köpenyt, helyette szenvedélyének hódol: fest és kiváló nedűket készít a Neszmélyi Borrégióban fellelhető szőlőtőkéinek terméséből.

Barcsa Pál az egyik kedvenc alkotásával
fotó: a szerző

A művész Nagymegyer után most Komáromban, a Csemadok Galériában rendezkedett be, ide várja a műkedvelőket. Kedvelt témái közé tartozik a természet: rengeteg virágot megfestett már, az otthoni pincéje közelében lévő kökénybokrot pedig évszakonként vitte vászonra. Kedvesek számára a kakasok is, mióta egyik szomszédja azt kérte, fesse már meg e jószágot számára. Szakrális képei drámai súllyal bírnak. Erdélyt szintén megörökítette. Örömet jelent számára a sorozatok készítése, hiszen ezáltal nem kell lezárnia, késznek nyilvánítania egy adott témát. És természetesen jelen van alkotásaiban a szőlő, valamint a pince grádicsa is – művészien megjelenítve.

A kiállítás 2024. június 13-tól, csütörtöktől lesz megtekinthető. Helyszín az Észak-komáromi Csemadok Székház. A kiállítást megnyitja Stubendek László Csemadok elnök, a tárlatot méltatja Szentessy Éva, tatai tanárnő. Bővebb információ a komáromi Csemadokban kapható.

fotó: a szerző