Nagyböjt fiatal szemmel


Hamvazószerda a keresztény liturgiában a nagyböjt kezdetét jelenti, amely a keresztények számára lehetőség a változásra, a megbocsátásra, lelki elmélyülésre, bűnbánatra, imádságra, böjtölésre, s felkészülés a megváltás ünnepére – ezt a témakört járta körbe és ebbe vezette be a nagyközönséget és megjelent tanárait, diáktársait Tippan Árpád, királyhelmeci gimnazista a „Nagyböjt fiatal szemmel” címmel megtartott előadásán.

Február 15-én, a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Házában megrendezett eseményen egy egyszerű, mosolygós, nyíltszívű, egyfajta jó és alázatos barátot ismerhettünk meg. Előadásának kezdetén a nagyböjt esszenciáját és jellegzetes cselekedeteit állította a középpontba, de beszélt a „Jézus-ima” értelmezéséről, fontosságáról, gyakorlásáról is. Többek között Nagy Szent Bazil gondolatait is megosztotta az egybegyűltekkel. A folytatásban arra világított rá, mennyire nagy szükségünk van a csendre, főleg, hogy olyan korban élünk, amelyik nem értékeli a hallgatást. Elmondása szerint a csendnek varázsa, ereje, története van. Nemcsak az embert formálja és teszi naggyá, hanem azokat is, akik ezekkel az emberekkel találkoznak.

Nyitott szívvel és üde lelkesedéssel tett említést a megtéréséről, keresztény hitéről. Rámutatott arra, hogy mi is a boldogság, és mi az, ami mozgatja a világot. Őszintén vallott és ugyanakkor határozottsággal tett tanúbizonyságot megtérésének élményeiről, vallásos tapasztalatairól, amelyben Isten, a hit, a vallás újdonságként jelent meg az ő életében, amitől nem tudott szabadulni. Meghatározó élményként beszélt Isten végtelen szeretetéről és arról a lehetőségről, hogy közelebb kerüljünk a keresztelésünkkel kapott vallásunk megismeréséhez.

Tippan Árpád (Fotó: A szerző archívumából)

Végezetül a megjelenteknek arról is beszámolt, hogy megtérésének fontos lépése volt Kocsis Fülöp érsek-metropolitával való találkozása, aki közvetlenségével, mély hitével, kedvességével segítette őt, s mutatott utat a megtéréshez, valamint példaértékű megnyilvánulásai által vezette őt még inkább közelebb Isten és az Ő szeretetének a megismeréséhez. Befejezésként elmondta, hogy előadásával a megtérésre, az élet igazi értékének megtalálására szerette volna buzdítani az egybegyűlteket, főleg a jelen lévő iskolatársait.

E rendezvény alkalmával a közönség egy hatékony és megerősítő élményben részesült. Bátran kijelenthető, hogy a fiatal harmadikos gimnazista, királyhelmeci fiú elkötelezettséggel és határozottsággal átszőtt előadása szelíd, nem tolakodó, nem riasztó, hanem inkább hívogató volt.

Monka Zuzsanna

Fotó: pixabay