„Mint fatörzsből gyönge ága”


Mióta hivatalosan is megünnepeljük a magyar kultúra napját szerte a Kárpát- medencében, a komáromszentpéteri Csemadok is mindig színvonalas műsorral emlékezik meg nemzeti imádságunk megszületéséről. Idén, 2024. január 22-én ezen a jeles napon került sor Sárközi János: Mint fatörzsből gyönge ága című helytörténeti munkájának bemutatására. A könyv a Remény kiadó gondozásában látott napvilágot, melynek elnöke, dr. Pápay György Pál az előszóban többek között a következőket írta: ,,Aki a múltat kutatja, nem pusztán a régi korok eseményeire és történéseire kíváncsi, mert jól tudja, hogy az emberiség nem változik, csak a körülmények mutatnak időnként más-más arcot. A jelenből látott történelemből már kockázat nélkül lehet leszűrni a tapasztalatokat, és az elődök példájából tanulva kevesebb hibával tudjuk építeni a jövőt. A Komáromszentpéter történetét bemutató könyv is erre törekszik, amellett, hogy érezni lehet rajta a szerző kötődését szülőfalujához. A nagy és sorsfordító események mellett mindig talál helyet arra is, hogy bemutassa a mindennapok emberének életét, nem csak a gazdag fényképgyűjtemény, hanem a korabeli újságcikkek segítségével is. A nagy hadvezérek, neves személyiségek mellett ott van a parasztgazda, a falusi tanító és az iskolás fiatalság egyaránt. Elénk tárja a falu gazdag kulturális örökségét, és betekintést nyújt a korabeli szentpéteriek értékrendjébe, világról alkotott felfogásába, nem utolsósorban a politikai és a társadalmi kérdések iránt mutatott érdeklődésébe. Sárközi János a Csallóköz hetilap és a Szabad Újság magazin főszerkesztője, cikkeit pedig már több, mint két évtizede olvashatjuk a Remény katolikus hetilap hasábjain.” A teltházas könyvbemutatón több, mint 130 érdeklődő előtt vázolta fel a szerző a könyv megírásának történetét, és egy prezentációban ismertette a kötet tartalmát. A rendezvény végén megköszönte a helyi Csemadok áldozatos munkáját, és a falubelieknek, illetve a község szülöttjeinek, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak szűkebb pátriájuk múltja iránt. A könyvbemutató után Sárközi János dedikálta a megvásárolt könyveket.