Maradjon meg rajtuk mindhalálig…


Február 10-én immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szülői szövetsége szervezésében az iskolabál. Elsőként Fazekas Mónika a szülői szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, kifejezve örömét, hogy házigazdaként nem kis büszkeséggel köszönti és üdvözli a megjelenteket az immár VIII. Salkaházi bálon.

Valamikor csak álmodoztunk, tervezgettünk a közös jövőnket illetően itt az iskolaközpontban, a Fészekben – mondta. Hála Istennek és egymás jóindulatának, bátorságának és tettrekészségének köszönhetően – itt vagyunk, egymás, népünk és a szűkebb pátria nagy örömére.

Találkozásunk egybeesett a házasság hete rendezvénysorozatával, amikor is sajátos kultúránkban köszönettel adóztunk szellemi, lelki és kulturális értékeinkért.

Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a házasság, a család a Teremtő egyik csodálatos ajándéka és gondoskodása az emberiség számára, amelyben a házasfelek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy neki rendelt, csetlő-botló társán keresztül.

A házasság szentségében egy férfi és egy saját szabad elhatározásából elkötelezi önmagát, hogy egy életen át házastársa bátorítására, segítésére és védelmére fog törekedni. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent és áldásul szolgál a társadalmi élet minden szegletére.

A házasság hete tehát olyan széleskörű összpontosításra és összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, valamint bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.

Bátorítani akar minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé és segíti életük boldogulását. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat, valamint ébren tartani a teljes helyreállás reményét azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, vagy valamilyen ok miatt megszakadt.

Bálunk is ezt szolgálta. Alkalmat és teret adott a szórakozásra, a kikapcsolódásra és a töltekezésre, valamint újabb lelki, szellemi és kulturális élmény szerzésére, hogy a hétköznapok gyűrődését könnyebben tudjuk elviselni és a megpróbáltatásokból mindig győztesen kerüljünk ki.

Fotó: A szerző archívumából