Gyertyaszentelő Boldogasszony Szentkúton


Február elején Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, valamint a megszentelt élet napját, a Váci Egyházmegye szerzeteseinek és szerzetesnőinek a zarándoklatát ünnepelték Mátraverebély-Szentkúton.

A korábbi évek hagyományai szerint sor került a gyertyák megszentelésére. Az egyházi ünnep napján, február 2-án Palkó Julián OFM, szentkúti ferences atya prédikációjában kitért arra, hogy a papoknak, a szerzeteseknek, a remetéknek és a szüzek rendjében élőknek is egészen Istennek lefoglalt személyekké kell válniuk. Az emberek lelkének üdvösségéért imádságban, vezeklésben, papként prédikálva, a papi szolgálatokban, a szentmisében, a szentségek kiszolgálásában, mindenben kell szolgálniuk. Az iskolákban, az óvodákban, a kórházakban és mindenütt az emberek üdvössége a legfőbb értelme a szerzetesek és a megszentelt személyek szolgálatának.

Február 3-án Magyarország nemzeti kegyhelyén került sor a Váci Egyházmegye szerzeteseinek találkozójára és zarándoklatára, a megszentelt élet napjára. Az ünnepi szentmise, a Szécsényből érkezett Takács Klarissza ferences szegénygondozó nővérnek az „exhortatio-ja” (buzdító és ösztönző gondolatok), a kérdéseknek és a reflexiónak (megfontolás, észrevétel) teret adó percek és a szerzetesek számára biztosított agapé töltötték ki a nap programját.

Varga Lajos váci segédpüspök atya prédikációjában elemezte a férfi és a női szerzetesek felelősségét, akik önként vállalták, hogy Jézus Krisztust követve az embereknek példát mutatnak; az imáikkal, a munkájukkal és a tanításukkal pedig az emberi lélek üdvösségét és Isten örök országát szolgálják.

Az Istennek elkötelezett férfiak és nők Lajos püspök atya előtt megújították a fogadalmukat. A tömjén pici magjait a parázson elégetve kifejezték, hogy saját magukat és életüket égő áldozatul a Szentháromságnak ajánlják.

Bali Mária

Fotó: A szerző