Gőzerővel készülnek a további fejlesztésekre


Agócs Attila Fülek polgármestere lett a Nógrádi Városok és Falvak Társulásának elnöke. Erről a Társulás márciusban Losoncon tartott közgyűlésén tájékoztattak.


Polgármester úr, gratulálunk új tisztségéhez! Egyúttal arra kérjük, mutassa be röviden a Társulás küldetését, célkitűzéseit.

Köszönöm szépen a gratulációt, bár önkormányzataink jelenlegi helyzetére gondolva Petőfi sorai jutnak eszembe, melyek szerint „Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz…“. Egy olyan időszakban veszem át a Losonci és Poltári járás 79 települését tömörítő önkormányzati szervezetünk vezetését Losonc polgármester asszonyától, Alexandra Pivkovától, amikor városaink és falvaink a Matovič-kormány kaotikus intézkedései miatt komoly anyagi gondokkal küszködnek, amikor kistelepüléseink keresik a helyet a Nap alatt az új uniós programozási időszak felhívásaiban, és amikor az építésügy és a szociális ügyek területén hatalmas törvényi változások indultak meg és várhatóak a jövőben is, valamint teljesen átalakul az általunk fenntartott óvodák és napközi otthonok finanszírozása is. Regionális szervezetünk jogilag bár független a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásától (ZMOS), de a leírtakból is kiderül, hogy témáit illetően átfedésben van az országossal, továbbá elnöke és alelnökei az ZMOS Országos Tanácsában is képviselik az érintett járások önkormányzatait, valamint képviselői annak szakmai szekcióiban is dolgoznak. Jómagam a régiófejlesztési és uniós támogatásokkal foglalkozó szakbizottság munkájában veszek részt.

Az új vezetéssel szeretnénk felrázni és mélyebb együttműködésre ösztönözni polgármestereinket. Ebből a célból a szervezet tanácsának üléseit, melyeket eddig a járási központban Losoncon tartottunk, az egyes tanácstagok falvaiban fogjuk megtartani a poltári, a losonci és a füleki polgármesteri klubhoz tartozó egyes településeken. Személyesen a közösségépítő tevékenység mellet különösen fontosnak látom a szakmai munka megerősítését is. Ehhez azonban nógrádi szervezetünknek ki kell építenie az adminisztratív kapacitásait, többek között jogi tanácsadás beindítása céljából. Ahhoz, hogy az önkormányzatainkat éríntő szakpolitikák egyes területeinek legfrissebb információi eljussanak tagjainkhoz, illetve, hogy a várható országos változások előkészítésénél az itteni települések tapasztalatait is figyelembe vegyék, tagjainknak jobban be kell kapcsolódnia az egyes szekciók munkájába. Eközben látjuk, hogy a gyengülő finanszírozás és az állam által átruházott egyre több kompetencia elkerülhetetlenné teszi a településközi együttműködést.


Egy helyütt azt olvastam, hogy Besztercebánya Önkormányzati Került (BBSK) szociális téren számos sikeres próbaprojekten van túl. Ezért úgy döntött, hogy folytatja ezt a tevékenységet. Ehhez több mint kétmillió eurót szerzett, a kerület tíz mikrorégiója között osztva szét, amelyek között Fülek is szerepel. Mire irányultak/irányulnak ezek a próbaprojektek?

Az elmúlt években a megye az Ipoly mente, a Sajó völgye és Észak-Nógrád egyes kistérségeiben próba jelleggel valósított meg olyan projekteket, melyekben az egyes mikrorégiók arra szövetkeztek, hogy koordináljanak bizonyos szociális szolgáltatásokat a házi gondozástól, a tanácsadáson, egészségügyi segédeszközök kölcsönzésén, valamint orvosi ellátás közvetítésén át egészen az ún. életvédő karkötők idősek számára történő kölcsönzéséig. A karkötők alkalmazása az előző években nagyon sikeresnek és közkedveltnek bizonyult az említett régiók településein, ezért azokat a megye a projekten kívül finanszírozza a partnerek számára. A központ szolgáltatásai a rászoruló idős embereken kívül más, egészségügyi fogyatékkal élő vagy leromlott egészségi állapotú, illetve krízishelyzetben lévő személyek számára is elérhetőek lesznek. A Füleki mikrorégió már jó másfél éve készül a pályázatba való bekapcsolódásra. Azt is el kell azonban mondanom, hogy mivel a járás északi részén a Gács környéki falvak már régebben együttműködnek a megyével ezen a téren, sokáig úgy tűnt, végül nem fogunk tudni csatlakozni a kezdeményezéshez, de megint bebizonyosodott, hogy veszettnek tűnő helyzetekben is érdemes „szárazon tartani a „puskaport“, tehát felkészültnek lenni. Mivel az egyik megye által már korábban partnernek kiválasztott mikrorégió visszalépett, póttagként kerültünk a tíz kiválasztott kistérség közé. Remélem pár hónapon belül a Fülek környéki falvak lakosai is fokozatosan igénybe vehetik majd az említett szolgáltatásokat.


A régió egyik legsikeresebb polgármestereként immár harmadik választási időszakban, tehát közel 10 éve áll a város élén. Polgármester úr, eddigi sikerei közül melyek azok, amelyekről szívesen kíván szólni?

Bizony novemberben lesz tíz éve, hogy először polgármesterré választottak. Addigra a használatbavételi engedély kiadását követően bekerül a város vagyonába az Interreg magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program támogatásával megépült új iparcsarnok és reményeim szerint jövő ilyenkorra sikeresen befejezzük a századfordulón épült Városházánk felújítását is, így elmondhatjuk majd, hogy ezalatt a tíz év alatt a városházi és a városi intézményekben dolgozó kollégáim, valamint a képviselő-testületi tagok segítségével 2014-hez képest gyakorlatilag megdupláztuk a város vagyonát. Azt hiszem, ez az évek folyamán megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően látszik is városképen. Említhetném városi lakások építését, két óvoda felújítását, a szelektív szemétgyűjtés különböző szegmenseinek kialakítását, az új városi piac megépítését, a váralja rekonstrukcióját, a kultúrház belterének komplex felújítását, a papréti és parki lakótelepeken megvalósított nagy volumenű fejújításokat és sok egyéb fejlesztést… De az embernek mindig az éppen folyó projektek a legkedvesebbek, közülük is jelenleg a tavaly ősszel befejezett iparcsarnok, melyet nyártól szeretnénk olyan befektetőknek bérbe adni, akik legalább 30-50 új munkahely kialakítására képesek. Annyit elmondhatok, hogy eddig két komoly érdeklődőt regisztrálunk. Közvagyonról lévén szó, az iparcsarnokot majdan működtető ipari vállalkozások versenyeztetése heteken belül elkezdődik. A városháza felújítására még tavaly nyújtottunk be támogatási kérvényt a Felújítási Alapba. Aktuális információink szerint a projektünk teljesítette a támogatás megítéléséhez szükséges formai elvárásokat, így a rekonstrukció valószínűleg néhány héten belül elkezdődhet. Ezeken kívül további mintegy tíz pályázathoz készítettünk el az elmúlt két évben építészeti terveket, ezek egy része pedig már átment a megye integrált területfejlesztési stratégiájának szűrőin. Szóval gőzerővel készülünk a további fejlesztésekre…

Fotó: Agócs Attila archívuma