Betegek világnapja Bodollón


Február 13-án a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban is kiszolgáltatásra került a betegek kenetének a szentsége. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka főtisztelendő Fedorka Zsolt, csécsi plébános atya volt, akivel együtt misézett: főtisztelendő Pankulics Patrik, hacsava – ájfalucskai és szepsi görög katolikus parókus, Lucsko Márton, jánoki plébános és Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános.

Amint tudjuk, február 11-e, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, ami egyben a Betegek világnapja is. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája: „Nem jó az embernek egyedül lennie…”(Ter 2,18). A Teremtés könyve arról tanít, hogy Isten, aki maga a Szeretet, az embert kezdettől fogva közösségre teremtette azáltal, hogy létébe írta a kapcsolat dimenzióját. Így a Szentháromság képére formált életünk arra hivatott, hogy a kapcsolatok, a barátság és a kölcsönös szeretet dinamizmusában teljesedjen ki. Arra lettünk teremtve, hogy közösségben és ne pedig egyedül legyünk.

A betegek, az elesettek és a szegények az Egyház szívében vannak. Emberi figyelmünk és lelkipásztori gondoskodásunk középpontjába őket kell állítanunk. Ne feledkezzünk meg erről! Bízzuk önmagunkat ismét a Boldogságos Szűz Máriára, a Betegek Gyógyítójára, hogy járjon közben értünk és segítsen a közelség és a testvéri kapcsolatok mestereivé válnunk!

Imatalálkozónk alkalmat és teret kívánt adni a kikapcsolódásra és a töltekezésre, valamint újabb lelki, szellemi és kulturális élményt szerezni, hogy a hétköznapok gyűrődését könnyebben tudjuk elviselni és a megpróbáltatásokból mindig győztesen kerüljünk ki. Minderre egyedül nem vagyunk sem képesek, sem elegek, sem elég erősek, ezért bízattunk egymásra. Szükségünk van a Teremtő kegyelmére és egymás segítségére. Ezt az Isten és az egymás iránti hovatartozási készséget és egymásrautaltságot újítottuk meg a liturgikus cselekményben.

Köszöntöttük a közelmúlt születésnapi ünnepeltjeit, nevezetesen: főtisztelendő Susko Mihály buzita plébános atyát, Maklári Júlia sekrestyésünket, valamint Király Tamás, okleveles szobrász-restaurátort és édesanyját, Rózsikát, akiknek ezúton is köszönjük áldozatkészségüket. Isten éltesse őket, erőben, egészségben. Isten bőséges áldása, a Szűzanya oltalma és védőszentjeik hathatós közbenjárása kísérje további életútjukat.

Fotó: A szerző archívumából