A Dobré slovo – Jó Szó immár 25. alkalommal a Selye János Gimnáziumban(GALÉRIÁVAL)


Immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme. 2025. május 14-én került megrendezésre a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny nemzetközi és országos fordulója.

A megmérettetésnek huszonöt éves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. A verseny kezdeményezője, megalapítója és a mai napig főszervezője Csémy Marianna az iskola szlovák szakos tanára. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be.

A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. Ezért a verseny elsődleges célja az volt, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, nyelvi és kommunikáció készségét, megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint szereplési lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen szerepelnek nagyközönség előtt.

A rendezvény 25 éves múltra tekint vissza, és hosszú évek óta komoly szerepet tölt be a szlovák-magyar kapcsolatok ápolásában.

A mára nemzetközivé bővült és hagyományokkal rendelkező megmérettetés egy osztályon belüli szavalóversennyel kezdődött 1996 -ban. A szlovákiai magyar diákok részére indított komáromi kezdeményezésből több járás iskoláit megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát.

Az iskolai fordulót követően fokozatosan 1998-tól járási, majd kerületi szintűvé bővült a verseny. A Nyitrai kerület öt járásában működnek magyar tannyelvű iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és az Érsekújvári járás legjobbjai már évek óta a Selye János Gimnáziumban mérik össze tudásuk legjavát. A rangos megmérettetésnek az évek során több száz résztvevője volt.

A 2012/13-as tanévben első ízben az országos fordulót is sikerült megszervezni.

A Besztercebányai kerület legjobbjai idén is ellátogattak a Selye János Gimnáziumba. Eljöttek a szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból és Tornaljáról is. Idén a Kassai kerület diákjai is bejelentkeztek a megmérettetésre.

A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. Az előadott versek és prózai művek szlovák írók alkotásai, de a diákok gyakran a világirodalomból is választanak műveket.

A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a 2001/2002-es tanévtől nemcsak a szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat is Magyarországon, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az elmúlt 23 év alatt több általános iskola kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük budapesti, békéscsabai, nyíregyházi, pilisszentkereszti, tótkomlósi, dabasi, szarvasi, pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi, pilisszántói, piliscsévi, dunaegyházai és bükkszentkereszti résztvevőkkel.

A magyarországi nemzetiségi iskolák tanárai elmondták, hogy szívesen vesznek részt Komáromban a szavalóversenyen, mert kedves fogadtatásban, házias, példaértékű vendéglátásban van részük. A diákok által is nagyon kedvelt a rendezvény, mert új ismerősökre, barátokra tesznek szert, gyarapítják szókincsüket, fejlesztik nyelvtudásukat, beszédkészségüket.

A verseny bővítésének célja a kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyar diákok és pedagógusok között, egymás kultúrájának megismerése, egymás elfogadása. Szeretnénk ezzel hangsúlyt fektetni arra, hogy a fiatalok megértsék a kölcsönös tolerancia és megbecsülés fontosságát, hogy ezúton válhasson a költészet egyfajta kapcsolódási ponttá, amely összeköt minket. Az irodalom segítségével talán a Duna mindkét partján élő nemzetek és nemzetiségek is közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Az idei versenyt az iskola igazgatója Andruskó Imre és Csémy Marianna tanárnő a verseny alapítója és egyben a rendezvény háziasszonya nyitották meg. Presinszky Emma, Púchovská Lea, Czibor Lea, Naňo Nimród, Varga Máté Larion és Hámori Dalma, a Selye János Gimnázium diákjai értékes kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

Idén a verseny fővédnöke Peter Pellegrini a leendő köztársasági elnök volt.

Jelenlétükkel megtisztelték a versenyt: Keszegh Béla, Komárom polgármestere, RNDr. Štefan Balla, a Nyitrai Megyei Hivatal Oktatási Főosztályának vezetője, Mgr. Kocskovics Gabriella, az Iskolaügyi Minisztérium Nemzetiségi Szakosztályának főtanácsosa.

Eredmények:

Országos forduló:

1.kategória:

1. Páleniková Lilien – Érsekújvár

2. Bencsik Alíz – Naszvad

3. Máté Végh Szabolcs– Rimaszombat

2.kategória:

1. Sobocká Jázmin – Léva

2. Molnárová Viktória – Gímes

3. Góbis Sára – Rimaszombat

3.kategória:

1. Podracky Kinga – Rimaszombat

2. Senkuličová Dézi – Komárom GHS

3. Zsapka Zsófia – Érsekújvár

4.kategória:

1. Patay Richard– Gímes

2. Szabó Réka – Rimaszombat

3. Sláviková Sára – Naszvad

Nemzetközi forduló

1.kategória:

1. Juhász István – Dabas

2. Sörös Pál Szonja – Jásd

3. Sebestyén Róbert József – Dunaegyháza

2.kategória:

1. Varga Léna – Budapest

2. Tóth Tímea – Tótkomlós

3. Bobor Lili – Tótkomlós

3.kategória:

1. Nagy Bianka – Tóth

2. Bánlaki Brúnó – Budapest

3. Koncz Alex – Budapest

4.kategória:

1. Bigos Mia – Budapest

2. Balog Gréta – Dabas

3. Király Ádám – Budapest

A versenyzés után ünnepélyes eredményhirdetés következett. Iskolánkat,a Selye János Gimnáziumot a megmérettetésen Senkuličová Dézi III.N osztályos tanuló képviselte, aki fantasztikus eredményt ért el! Felkészítő tanára Králik Zsuzsanna volt.

A díjazottaknak és a felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk!

Csémy Marianna, a verseny főszervezője

fotó: SJG archívuma